Google Adswords

Google Adwords là dịch vụ khai thác quảng cáo của Google thực hiện trên công cụ tìm kiếm và các website trong hệ thống liên kết.
 
Với Google AdWords, bạn có thể tạo và chạy quảng cáo cho doanh nghiệp của mình, nhanh chóng và đơn giản. Chạy quảng cáo của bạn trên tìm kếm Google bạn chỉ trả khi có người nhấp vào quảng cáo của mình và bạn không phải trả cho những lần được hiển thị khi người dùng tìm kiếm từ khóa.
 
Quảng cáo AdWords được hiển thị cùng với kết quả tìm kiếm khi có ai đó tìm kiếm trên Google bằng một trong các từ khoá của bạn. Quảng cáo xuất hiện trong 'Liên kết được tài trợ' trong cột bên cạnh (bên phải) trang tìm kiếm, trong một số trường hợp đặc biệt mẫu quảng cáo sẽ hiển thị phía trên bên trái màn hình. Bằng cách đó, bạn sẽ quảng cáo cho đúng đối tượng đang quan tâm và tìm kiếm sản phẩm/dịch vụ của bạn, vì vậy quảng cáo gần như tiếp cận đúng 100% khách hàng mục tiêu. Đây là điều khác biệt giữa quảng cáo Google Adwords so với những hình thức quảng cáo truyền thống khác.
 
Bạn có thể lựa chọn một trong các hình thức quảng cáo sau :
 
 
So sánh hiệu quả hai hình thức quảng cáo Google Adwords
 
Tùy thuộc vào kế hoạch và mục tiêu của chiến dịch quảng cáo, Bạn có thể lựa chọn được hình thức quảng cáo Google adwords phù hợp nhất.
Chúng tôi xin giới thiệu những ưu điểm và lợi ích của từng hình thức quảng cáo này.
 
Dựa vào so sánh hiệu quả quảng cáo dưới đây, Bạn có thể lựa chọn một trong các hình thức quảng cáo sau :
 
 
 
 

 

copyright © 2016 Gemi.vn. All rights Reserved